Voor wie is EFT bedoeld? - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Voor wie is EFT bedoeld?

FAQ's

De Emotional Freedom Technieken zijn makkelijk te leren en ze kunnen eigenlijk overal worden toegepast.
Er zijn geen attributen nodig dus jong en oud over de hele wereld past EFT al toe om de angel uit hun persoonlijke kwesties te halen en deze te helen door ze weg te tappen.

Het volgende overzicht geeft een aantal specifieke groepen als voorbeeld die in het bijzonder en met gerichte aandacht heel veel baat zullen hebben bij EFT.

1.  Iedereen die op dit moment lichamelijke klachten heeft. Zij zijn vaak patiĆ«nten die ten gevolge van blootstelling aan langdurige stress, hun zelfgenezend vermogen zo verzwakt hebben, dat ze daar lichamelijke klachten en ook geestelijke problemen van gekregen hebben.

2.  Medische beroepen; dus zij die met patiĆ«nten in aanraking komen die fysieke, mentaal-psychologische - en emotionele trauma's hebben.

3.  Onderwijs gevenden; iedereen die al dan niet beroepsmatig les geeft aan kinderen en jongeren en merkt dat de pupil slecht meekomt terwijl hij of zij niet 'dommer' is dan de andere leerlingen.

4.  Ouders; van schoolgaande kinderen, van zieke of gewonde kinderen, van getraumatiseerde kinderen en van kinderen die als LOM, SMOK, ADD,  ADHD, etc. gelabeld zijn of worden door instanties, medici en maatschappelijk werk of die door omstandigheden in shock geraakt zijn en daarvan zo geblokkeerd zijn dat slechte studie/school resultaten en onsociaal gedrag het gevolg zijn.

5.  De Beroepswereld; mensen met zelfstandige beroepen, ZZP'ers en  werkgevers in het midden en kleinbedrijf die zelf ziek zijn of werknemers in dienst hebben die langdurig ziek zijn en die moeten worden doorbetaald zonder dat dit financieel is op te brengen. Dan zal er voor een tijdelijke vervangende uitzendkracht ook vaak geen budget zijn. De collega's moeten bijspringen, extra taken doen en overwerken met zo alle risico's van een nieuwe burn out, overspannenheid of zieke erbij. Beroepsmatige hulpverleners maar ook vrijwillig hulpverlenenden bij bijvoorbeeld de brandweer of als BHV'er kunnen zichzelf ook met EFT bevrijden van de onvoorziene en ongewenste negatieve gevolgen van hun inzet.
6.  Slachtoffers; van geweld, van ongevallen, van inbraak, van overvallen waarbij niet alleen het eventuele letsel maar waarvan de psychologische gevolgen van het trauma ook een zware wissel blijven trekken op hun functioneren en op hun gezondheid.

7.  Kinderen die EFT leren, passen het toe op de problemen, weerstanden en uitdagingen in hun leven, die ze tijdens hun opgroeien als levenslessen tegenkomen. Met het loslaten van de spanningen en de lading op hun kwesties, bevrijden ze zichzelf van de daarbij gepaard gaande negatieve gevoelens en emoties. Zonder die ballast te kunnen opgroeien is een wens die velen hebben en nooit voor mogelijk hebben gehouden. Het bestaat en het is zover!

8.  Iedereen die mentaal-psychologische en emotionele klachten heeft die ontstaan door interne processen ten gevolge van persoonlijke blokkades, beperkende overtuigingen, 'stinkin' thinking', tobben, piekeren etc., zal zich met behulp van EFT kunnen ontdoen van de donkere wolken die hier vaak door ontstaan.

9.  Opdrachtgevers; vanuit de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties die EFT bijvoorbeeld willen inzetten voor thematische workshops over de beperkende geloofsystemen en overtuigingen van hun medewerkers of preventief als middel tegen stress, ziekteverzuim, PTSS etc.

10. Partners en Relaties; mensen die EFT willen gebruiken om hun wrijvingen en ruzies en de stress die daaruit voortkomt te verzachten, te verminderen en uiteindelijk te voorkomen. Zo helpt EFT niet alleen koppels die samen zijn maar ook stellen in het voortraject van hun scheiding, ex-en en stoplicht relaties en zij die in een nieuwe prille relatie zitten, met de verwerking van de kwesties in hun rugzak, uit vorige relaties.

N.B.
Het is aanbevolen om bij het toepassen van EFT voor het vinden van verlichting in bovenvermelde zaken, [zeker in ernstige kwesties] dit te doen onder begeleiding van een ervaren NECEHT EFT therapeut.

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud