EFT Workshops - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

EFT Workshops

Cursussen

Elke EFT Workshop is opgebouwd rond een speciaal onderwerp of thema.
Ze zijn bedoeld voor iedereen die al EFT vaardigheden heeft en zich wil verdiepen in dit onderwerp met de toepassingen van EFT hierop.

In de workshops van het NECEHT krijg je geen les in EFT.
We hebben er in de opzet van onze workshops bewust voor gekozen dat de deelnemers al de nodige achtergrondkennis en basisvaardigheden in EFT moeten hebben om mee te kunnen doen.
Zo kan de aandacht blijven uitgaan naar de werkvormen rond het thema en werken we in een ander tempo dan met beginners mogelijk is.

Elke workshop kent een inleiding van het speciale onderwerp met daarin ook handreikingen voor mogelijke EFT toepassingen als interventie. Dan gaan de deelnemers – vaak ook met elkaar – aan het werk om de nieuwe inzichten of andere kijk, uit te werken in de praktische oefensessies.
De naam zegt het eigenlijk al: 'workshop'. We willen daarin aan het werk om ervaringen op te doen.
In de afronding wisselen we die ervaringen met elkaar uit en steken ook zo weer nieuwe inzichten op.

Al is kennisoverdracht niet het primaire doel van onze workshops, toch maakt het er aan deelnemen ook deel uit van je voortdurende educatie, omdat je met de nieuwe en voortschrijdende inzichten en ervaringen ook je deskundigheid bevordert.
De logische vervolgstap is, dat je het dan meeneemt en waar mogelijk gaat toepassen in je eigen EFT sessies.
Duur   : 1 dagdeel van maximaal 4 uur.
Kosten: Inclusief 21% BTW  96,- euro.

Locatie: diverse in Nederland

Workshop:  op aanvraag

Vooropleiding: NECEHT Basisvaardigheden EFT
NECEHT Vervolgvaardigheden EFT
NOVET EFT-beoefenaar blok 1 en 2
EFT Cert. level I en II  
Andere cursussen EFT

Inschrijving:
mail je belangstelling aan: neceht@gmail.com

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud