The Body Code - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

The Body Code

Energetische Behandelingen

We slaan in ons leven al onze onverwerkte ervaringen en emoties op als energieën in het energie systeem van ons lichaam dat rechtstreeks in contact staat met ons onbewuste.

Met de The Body Code® methode gaan we samen op zoek naar jouw vastzittende energieën die klachten kunnen geven in je hele lichaam om deze uit je energiesysteem te bevrijden.
Het uitgangspunt van The Body Code is dat elke lichamelijke klacht een uiting is van een energetische verstoring of blokkade in het energiesysteem van ons lichaam.
Om uit te zoeken in welk deel van ons lichaam die verstoring zit, is het bevragen van ons onbewuste een belangrijke stap. Via een z.g. kinesiologisch bevragingsproces kan ons lichaam ons aangeven waar de energetische blokkade zit van waaruit de klacht gegenereerd wordt.
Ons onbewuste 'praat' dan a.h.w. met ons bewuste via ons lichaam.
Dit doen we met behulp van spiertesten. Goed uitvragen is daarom de belangrijkste component van deze door dr. Bradley Nelson ontwikkelde behandelingsmethode.
Soms lijkt de uitkomst hiervan vanuit ons verstand niet logisch en toch geeft ons lichaam een oorzakelijk verband aan. Zo kan een klacht in een orgaan als de nier, van een blokkade komen in die nier maar die blokkade kan zich ook ergens anders bevinden en zich alleen uiten in die nier.
Dr. Nelson spreekt dan over dat je dit ruim moet nemen, vanuit zijn ervaring dat:
“Anything can come from anywhere.”

In de praktijk
Er is voor het behandelen en het opheffen van de eenmaal gevonden blokkade, weinig tot geen verdere geschiedenis of nadere informatie noodzakelijk. We hoeven niets te weten over de traumatische oorzaak of andere psycho- emotionele bijdragen, die de klacht deden ontstaan.
Zo gezien komen er, als deel van de behandeling, voor jou geen cognitieve aspecten aan bod waarover we psychotherapeutisch moeten praten.
We gaan om de vastzittende energieën te bevrijden tijdens de sessie dus niet intunen of flashbacken naar een traumatische ervaring en je hoeft ook niks opnieuw te beleven.

Dr. Nelson heeft voor het verkrijgen van de antwoorden in zijn diagnose analyse methodiek een eigen vragensysteem bedacht waarbij we via de kinesiologisch gevonden ja of nee antwoorden, eerst veel dingen elimineren en daarna steeds gerichter op zoek gaan naar de energetische oorzaak van de klacht.

We gebruiken comfortabele varianten van het kinesiologisch spiertesten als we ons lichaam om informatie vragen. Onze spieren reageren dan als zwak op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat het gevraagde niet waar is en we er dus niet congruent mee zijn.
Het omgekeerde is ook het geval. Onze spieren reageren als sterk op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat we er congruent mee zijn en het gevraagde dus waar is.
Net als bij wel meer interventie methoden binnen de NECEHT is de behandeling met The Body Code;
fysiek energetisch te noemen. Met een magneet gaan we een meridiaan op je hoofd en je rug  – het z.g. Gouverneursvat of Dumai – van boven naar beneden af, terwijl jij je focussed op de klacht.
Er zijn soms slechts 3 van deze magneet stimulaties genoeg om de blokkade in jouw energieveld op te heffen. Als cliënt voel je vaak direct een verandering in je symptomen van je klacht.
Met het weer doorstromen van jouw energie kan jouw zelfgenezend vermogen de draad weer oppakken en het weefsel gaan herstellen.

We helpen je graag als je met de Emotion Code wilt werken aan je spanningen, klacht of kwestie.
Dus bel ons gerust voor 10:00 uur voor het maken van een afspraak: 020 – 770 45 59

Nota Bene
Het bevrijden van blokkades in je energie systeem valt eigenlijk nooit samen met het herstel van het lichaamsweefsel.
Als eerste komt de healing, daarna volgt de genezing.
De genezing van weefsel of een heel orgaan, ijlt altijd na bij de healing van je energiesysteem, ook al zijn de symptomen van de klacht verdwenen.
De duur van die genezing hangt af van de cliënt en zijn algehele fysieke conditie.
Er zijn hier moeilijk 'regels' voor te geven.
Het afnemen of compleet verdwijnen van verschijnselen en symptomen van de klacht, na de interventie met de magneet, is op zich al wonderlijk genoeg.

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud