The Body Code - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

The Body Code

Consulten
 


The Body Code
® is een door Dr. Bradley Nelson ontwikkelde behandelingsmethode voor klachten in je hele lichaam. Het uitgangspunt van The Body Code is dat elke lichamelijke klacht een uiting is van een energetische verstoring of blokkade in het energiesysteem van ons lichaam.
Om op zoek te gaan naar in welk deel van ons lichaam die verstoring zit, is het bevragen van ons onbewuste een belangrijke stap.

 

Al onze ervaringen en emoties in ons leven, slaan we als energieën op in ons energetisch systeem, dat rechtstreeks in contact staat met ons lichaam en ons onbewuste. Ons onbewuste 'praat' a.h.w. met ons bewuste via ons lichaam. Daarmee kan ons lichaam ons via een z.g. kinesiologisch bevragingsproces aan de antwoorden helpen die we zoeken.
Zo kan een klacht in een orgaan als de nier, van een blokkade komen in die nier maar die blokkade kan zich ook ergens anders bevinden en zich alleen uiten in die nier.

Het opsporen van de plek waar de energetische blokkade zit en van waaruit de klacht gegenereerd wordt, is daarom de belangrijkste component van deze methodiek. Soms lijkt de uitkomst hiervan vanuit ons verstand niet logisch en toch geeft ons lichaam een oorzakelijk verband aan. Dr. Nelson spreekt dan over dat je dit ruim moet nemen, vanuit zijn ervaring dat “Anything can come from anywhere.”

 


Er is voor het behandelen en het opheffen van de eenmaal gevonden blokkade, weinig tot geen verdere geschiedenis of andere informatie noodzakelijk. We hoeven niets te weten over de traumatische oorzaak of andere psycho- emotionele bijdragen, die de klacht deden ontstaan. Zo gezien komen er als deel van de behandeling geen cognitieve aspecten aan bod waarover psycho-therapeutisch gepraat moet worden om er zo met de cliënt aan te werken. Bij de behandeling gaan we, om de vastzittende energieën te bevrijden, dus niet intunen of flashbacken naar een traumatische ervaring en we hoeven niks her te beleven.

 
 

In het kinesiologisch bevragingsproces, waarbij we ons lichaam om de informatie vragen, gebruiken we comfortabele varianten van de z.g. spiertest. Onze spieren reageren dan als zwak op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat het gevraagde niet waar is en we er dus niet congruent mee zijn. Het omgekeerde is ook het geval. Onze spieren reageren als sterk op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat we er congruent mee zijn en het gevraagde dus waar is.
Dr. Nelson heeft voor het verkrijgen van de antwoorden in zijn diagnose analyse methodiek een eigen vragensysteem bedacht waarbij we via de kinesiologisch gevonden 'Ja – Nee' antwoorden, eerst veel dingen elimineren en daarna steeds gerichter op zoek gaan naar de energetische oorzaak van de klacht.

De behandeling bij The Body Code; bedoeld om de blokkade op te heffen, is net als bij wel meer interventie technieken binnen de NECEHT, fysiek energetisch te noemen.
Met een magneet wordt de kringloop meridiaan op de rug van de cliënt –het z.g. Gouverneursvat of Dumai –van boven naar beneden afgegaan en gestimuleerd, terwijl de behandelaar en de cliënt zich intunen op de klacht. Vaak zijn slechts 3 van deze magneet stimulaties genoeg om de blokkade in het energieveld van de cliënt op te heffen.
De cliënt voelt vaak direct een verbetering van zijn symptomen van de klacht.
Met het weer doorstromen van diens energie kan het zelfgenezend vermogen van de cliënt de draad weer oppakken en het weefsel gaan herstellen.

 
 

Het herstel van het weefsel valt eigenlijk nooit samen met het herstel van je energie systeem. Dit laatste is de healing, het eerste is de genezing. De genezing van het weefsel of een heel orgaan, ijlt altijd na bij de healing van je energie systeem.
De duur van die genezing hangt ook altijd af van de cliënt en zijn fysieke conditie.
Er zijn hier moeilijk 'regels' voor te geven. Het afnemen of compleet verdwijnen van verschijnselen en symptomen van de klacht, na de interventie met de magneet, is op zich al wonderlijk genoeg.

 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu