The Emotion Code - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

The Emotion Code

Energetische Behandelingen

We slaan al onze onverwerkte ervaringen en emoties in ons leven als energie op in het energetisch systeem van ons lichaam.

Met The Emotion Code® gaan we samen op zoek naar die energieën; die je emotionele stress en andere klachten geven om ze daarna uit je energiesysteem te bevrijden.
Het uitgangspunt van The Emotion Code is dat elke lichamelijke klacht, maar ook alle mentaal-emotionele stress een uiting is van een energetische verstoring of blokkade in het energie-systeem van ons lichaam.

Om te gaan achterhalen welke emotie zo'n verstoring veroorzaakt, is het bevragen van ons onbewuste een belangrijke stap. Ons onbewuste 'praat' als het ware met ons via ons lichaam. Vandaar dat ons lichaam ons ook via een z.g. kinesiologisch bevragingsproces kan aangeven waar de energetische blokkade zit van waaruit jouw klacht gegenereerd wordt.

Zo kan een klacht als pijn in elleboog, een biologische blokkade zijn in die elleboog maar die blokkade kan ook door vastzittende emotie(s) veroorzaakt worden en zich alleen uiten in die elleboog. Dan kan vaak een arts of de specialist ook niks aan het gewricht ontdekken.
Het opsporen van de vastzittende emoties van waaruit de te bevrijden kwestie of klacht gegenereerd wordt en die de energetische blokkade veroorzaken, is daarom de belangrijkste component van deze door dr. Bradley Nelson ontwikkelde behandelingsmethode.

In de praktijk
Wanneer we ons lichaam om informatie vragen, gebruiken we comfortabele varianten van de z.g. kinesiologische spiertest. Onze spieren reageren dan als zwak op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat het gevraagde niet waar is en we er dus niet congruent mee zijn.
Het omgekeerde is ook het geval. Onze spieren reageren als sterk op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat we er congruent mee zijn en het gevraagde dus waar is.
Dr. Nelson heeft in zijn Emotion Code methodiek een eigen vragenblad bedacht voor het verkrijgen van de antwoorden.
Daarbij elimineren we via de kinesiologisch gevonden ja of nee antwoorden, eerst veel van de 60 daarop genoteerde emoties. Vervolgens zoeken we steeds gericht naar één emotie uit de cluster emoties die jouw klacht of kwestie veroorzaakt, totdat ze allemaal bevrijd zijn.

Klik hier als je wilt weten hoe je dit ook voor jezelf kunt leren.
Deze link brengt je op de pagina voor de cursus voor professionals
Stress, spanningen en andere gevoelens van ongemak komen meestal voort uit oude vastzittende emoties die opnieuw opkomen als ze getriggerd worden door de dingen die zich in het nu afspelen. Dit kan in je werk of in je privéleven zijn en zo telt het oude a.h.w. op bij de nieuwe situatie en raak je overweldigd. Je lichaam geeft met zo'n hertrigger aan dat je nog oude emotionele energieën hebt vastzitten in je energiesysteem die je hoognodig zou moeten bevrijden. Als je deze in de loop van tijd blijft stapelen en je ze blijft ze negeren dan leidt dit uiteindelijk tot lichamelijke klachten of ziekte.
We helpen je graag als je met de Emotion Code wilt werken aan je spanningen, klacht of kwestie.
Dus bel ons gerust vóór 10:00 uur voor het maken van een afspraak: 020 – 770 45 59

Voor het behandelen en het opheffen van een eenmaal gevonden blokkerende emotie is weinig tot geen verdere geschiedenis of nadere informatie noodzakelijk. We hoeven niets te weten over de traumatische oorzaak of andere psycho- emotionele bijdragen, die deze deed ontstaan.
Er komen er bij de bevrijding ervan ook geen cognitieve aspecten aan bod waar jij psycho-therapeutisch over moet praten. Je gaat om de vastzittende energieën en emoties te bevrijden in de sessie dus niet in een flashback naar een traumatische ervaring en je hoeft gelukkig ook niks her te beleven.

Een sessie met The Emotion Code; bedoeld om de blokkades en vastzittende emoties op te heffen, is net als bij wel meer interventie technieken binnen de NECEHT, fysiek energetisch te noemen. Met een magneet wordt een meridiaan – het z.g. Gouverneursvat of Dumai – over je hoofd en je rug van boven naar beneden gestimuleerd, terwijl jij je geest zoveel mogelijk vrij houdt.
Soms zijn
per gevonden emotie slechts 3 van deze magneet stimulaties genoeg om de blokkade ervan in jouw energieveld op te heffen. Je voelt vaak direct een release van je stress of een verbetering van je symptomen.

Nota Bene
The Emotion Code®  is door dr. Bradley Nelson ontwikkelt na zijn uitwerking van The Body Code®.
Hij ontdekte daarin voor zichzelf opnieuw, wat vele anderen voor hem ook al ontdekt hadden.
Namelijk dat stress en veel lichamelijke klachten van mensen, een duidelijke emotionele component hebben.
Volgens Dr. Nelson zijn deze emoties niet goed verwerkt.
Ze zitten vast [trapped] en worden als het ware gevangen gehouden in ons energetische systeem.
Met het weer doorstromen van de cliënts' energie kan diens zelfgenezend vermogen de draad weer oppakken en het weefsel gaan herstellen.

In een sessie met de Emotion Code is de bevrijding van gemiddeld 8 tot 10 emoties dan 'de healing'.
De genezing zelf ijlt altijd na bij de bevrijding van de vastzittend emoties uit je energiesysteem.
De duur van de totale genezing hangt af van de cliënt en zijn algehele fysieke conditie.
Er zijn hier moeilijk 'regels' voor te geven.
Het afnemen of compleet verdwijnen van verschijnselen en symptomen van de klacht, na zo'n interventie met een magneet, is op zich al wonderlijk genoeg.

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud