The Emotion Code - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

The Emotion Code

Consulten
 


The Emotion Code® is door Dr. Bradley Nelson als behandelingsmethode ontwikkelt na zijn uitwerking van The Body Code®. Hij ontdekte daarin voor zichzelf opnieuw, wat vele anderen voor hem ook al ondekt hadden, namelijk dat veel lichamelijke klachten van mensen, een duidelijke emotionele component hebben.
We slaan al onze ervaringen en emoties in ons leven, als energieën op in ons energetisch systeem.  Volgens Dr. Nelson worden sommige emoties niet goed verwerkt en worden ze als het ware gevangen gehouden ofwel ze blijven steken in ons energetische systeem, dat rechtstreeks in contact staat met ons lichaam en ons onbewuste.

 

Het uitgangspunt van The Emotion Code is dat elke lichamelijke, maar ook mentale klacht een uiting is van een energetische verstoring of blokkade in het energie systeem van ons lichaam. Om op zoek te gaan naar welke emotie die verstoring veroorzaakt, is het bevragen van ons onbewuste een belangrijke stap.

Ons onbewuste 'praat' als het ware met ons bewuste via ons lichaam. Daarmee kan ons lichaam ons via een z.g. kinesiologisch bevragingsproces aan de antwoorden helpen die we zoeken.
Zo kan een klacht als pijn in elleboog, een biologische blokkade zijn in die elleboog maar die blokkade kan ook door vastzittende emotie(s) veroorzaakt worden en zich alleen uiten in die elleboog. Dan kan een arts vaak ook niks aan het gewricht ontdekken.

 
 

Het opsporen van de vastzittende emoties die de energetische blokkade veroorzaakt en van waaruit de klacht gegenereerd wordt, is daarom de belangrijkste component van deze methodiek.

In het kinesiologisch bevragingsproces, waarbij we ons lichaam om informatie vragen, gebruiken we comfortabele varianten van de z.g. spiertest. Onze spieren reageren dan als zwak op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat het gevraagde niet waar is en we er dus niet congruent mee zijn. Het omgekeerde is ook het geval. Onze spieren reageren als sterk op een vraag waarbij ons onbewuste aangeeft dat we er congruent mee zijn en het gevraagde dus waar is.

 

Dr. Nelson heeft voor het verkrijgen van de antwoorden in zijn Emotion Code methodiek een eigen vragenblad bedacht waarbij we via de kinesiologisch gevonden   'Ja – Nee' antwoorden, eerst veel van de 60 weergegeven emoties elimineren en daarna steeds gerichter op zoek gaan naar één van de vaak meerdere emoties die de klacht veroorzaakt.

Voor het behandelen en het opheffen van een eenmaal gevonden blokkerende emotie, is weinig tot geen verdere geschiedenis of andere informatie noodzakelijk. We hoeven niets te weten over de traumatische oorzaak of andere psycho- emotionele bijdragen, die de emotie deed vastzitten. Zo komen er als deel van de behandeling ook geen cognitieve aspecten aan bod waarover psycho-therapeutisch gepraat moet worden om er met de cliënt aan te werken. Om de vastzittende energieën te bevrijden gaan we bij de behandeling dus niet flashbacken naar een traumatische ervaring en we hoeven niks her te beleven; ook al valt deze techniek ook onder de psycho-kinesiologie.

 
 

De behandeling bij The Emotion Code; bedoeld om de blokkade op te heffen, is net als bij wel meer interventie technieken binnen de NECEHT, fysiek energetisch te noemen. Met een magneet gaan we de kringloop meridiaan op de rug van de cliënt – het z.g. Gouverneursvat of Dumai – van boven naar beneden af en stimuleren die; terwijl de behandelaar en de cliënt hun geest zoveel mogelijk vrij houden. Vaak zijn slechts 3 van deze magneet stimulaties genoeg om de blokkade in het energieveld van de cliënt door deze emotie, op te heffen. De cliënt voelt vaak direct een verbetering van zijn symptomen van de klacht.

Met het weer doorstromen van diens energie kan het zelfgenezend vermogen van de cliënt de draad weer oppakken en het lichaam gaan herstellen. Die genezing ijlt altijd na bij de bevrijding van je energie systeem van de vastzittend emoties. In de Emotion Code is die bevrijding van 6 tot 8 emoties in een sessie dan de healing. De duur van de totale genezing hangt af van de cliënt en zijn fysieke conditie.
Er zijn hier moeilijk 'regels' voor te geven. Het afnemen of compleet verdwijnen van verschijnselen en symptomen van de klacht, na zo'n interventie met een magneet, is op zich al wonderlijk genoeg.


 
 
 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu