Tarieven Consult - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Tarieven Consult

Praktijk

In ons Centrum besteden we grote aandacht aan het intake gesprek vanuit uw hulpvraag en het maken een klachten inventarisatie. Daarbij worden ook uw medische verleden en allerlei dingen die op de achtergrond van belang kunnen zijn, meegenomen.
Dit intake gesprek gaat vooraf aan het eerste consult en voor beiden samen trekken we zeker 2 uur uit.
Het helpt enorm als u ter voorbereiding van de intake uw ziektegeschiedenis met ook de ongevallen, letsel en ooit (daarvoor) gebruikte- plus je huidige
medicatie opschrijft in een verslag. Dan kunnen we dingen tijdens het hele traject nalezen en hoeven we het zelf niet meer uit te vragen en te noteren.

BTW:
Het Centrum voor Energetisch Helende Technieken moet verplicht 21% BTW heffen.

Prijzen:
Voor een intake plus eerste consult is het tarief 130,- euro  incl. BTW.
Voor een reguliere (vervolg)behandeling is de consult prijs 100, euro  incl. BTW.
De duur
De duur van een sessie, die altijd een uur en soms wel anderhalf uur kan duren, is afhankelijk van de kwestie waar we aan werken en van de gebruikte interventie methodiek.
Elke cliënt reageert ook anders op een sessie en we trekken tijd uit voor het goed afronden zodat je nog even kunt bijkomen als dit nodig is.
Als we samen met jou aan iets belangrijks gewerkt hebben en diep gegaan zijn; raden we je aan om niet meteen achter het stuur te gaan zitten maar om toch even verder 'uit te stuiteren' door bijvoorbeeld een wandelingetje door het Oosterpark te maken. Soms vragen we een partner mee te komen zodat die kan chaufferen.
Houd er daarom in uw eigen agenda rekening mee om na afloop van de afspraak geruime tijd vrij te plannen voor eventuele uitloop en verwerking.
Consult Traject:
In ons Centrum werken we als volgt en dit leggen we elke cliënt uit:
We geven onszelf zeker vijf sessies om de kwestie waar jij voor komt, samen met jou op te lossen. Als we in dit traject van vijf sessies niet een significante verbetering van die kwestie of jouw lichamelijke klacht hebben bereikt, dan is een energetische healing niet de weg die u kan helpen.
Dan stoppen we onze samenwerking met de behandelingen en gaan we vervolgens als goede vrienden uit elkaar.
Na 3 sessies evalueren we tussentijds de progressie en dan mag je ook beslissen niet verder te willen gaan. (dat mag natuurlijk altijd, alleen dien je je dan wel te beseffen dat we er niet 'alles' aan gedaan hebben)

Als we in het 5 consulten traject elke week een afspraak maken dan duurt het traject ook 5 weken.
In de praktijk betekent dit meestal dat de oorspronkelijke kwestie al is opgelost maar dat we begonnen zijn
te werken aan iets anders dat veel dieper ligt. Of we zijn in het 5 consulten traject samen overgestapt op aanpalende dingen die zijn bovengekomen en zich ook aandienen, en waar jij nu aan wilt werken.
Veel mensen gaan daarna nog door om deze kwesties ook echt af te ronden en vaak neemt dan de frequentie wel af.


1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud