Tarieven Consult - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Tarieven Consult

Praktijk


In ons Centrum geven we tijdens het intake gesprek grote aandacht aan de hulpvraag en de klachten- inventarisatie. Daarbij worden ook je medische achtergrond met allerlei andere dingen die van belang kunnen zijn, meegenomen.
Dit intake gesprek gaat vooraf aan het eerste consult en voor beiden trekken we samen zeker
1,5 uur uit.
Het helpt enorm als je ter voorbereiding van de intake alvast je ziektegeschiedenis met ook de ongevallen, letsels en de ooit (hiervoor) gebruikte medicatie,  plus je huidige medicijnen opschrijft in een verslag.
Dan kunnen we tijdens het traject die dingen direct verder recherche
ren en hoef je niet meer na te gaan hoe het ook alweer in elkaar stak.

 

BTW:
Het Centrum voor Energetische Healing Technieken moet verplicht
21% BTW heffen. Wij zijn niet vrijgesteld.

Prijzen Particulieren:
Voor een intake plus eerste consult is het tarief
125,- euro incl. BTW.
Voor een reguliere
(vervolg)behandeling is de consult prijs 95,- euro incl. BTW.

De Duur:
Een behandeling is altijd een uur en kan soms wel anderhalf uur duren. Dit is afhankelijk van de kwestie waar we aan werken en van de gebruikte interventie methodiek.
Elke cliënt reageert ook anders op een sessie en we trekken tijd uit voor het goed afronden zodat je nog even kunt bijkomen als dit nodig is.
Als we samen met een cliënt aan iets belangrijks gewerkt hebben en diep gegaan zijn; raden we hen aan om niet meteen achter het stuur te gaan zitten maar om toch even verder 'uit te stuiteren' door bijvoorbeeld een wandelingetje te maken. Soms vragen we een partner mee te komen zodat die kan chaufferen.
Houd er daarom in je eigen agenda rekening mee om na afloop van de afspraak geruime tijd vrij te plannen voor eventuele uitloop en verwerking.

Consult Traject:
In het Centrum werken we als volgt: we geven onszelf zeker vijf sessies om de kwestie waar je voor komt, samen met jou op te lossen.
Als we in dit traject van vijf sessies niet een significante verbetering van die kwestie of je lichamelijke klacht hebben bereikt, dan is Energetische Healing waarschijnlijk niet de beste weg die je kan helpen. Dan stoppen we de samenwerking en de behandelingen en gaan we vervolgens als goede vrienden uit elkaar. Na
3 sessies evalueren we tussentijds de progressie en dan mag cliënt ook beslissen niet verder te willen gaan. Dat mag natuurlijk altijd, alleen dien je je zo wel te beseffen dat we er dan samen nog niet 'alles' aan gedaan hebben.

Als we in het 5 consulten traject elke week een afspraak hebben dan duurt het oorspronkelijk traject ook 5 weken. In de praktijk betekent dit meestal dat de oorspronkelijke kwestie al is opgelost maar dat we begonnen zijn aan iets dat veel dieper ligt te werken, om een z.g. hertrigger van de kwestie te voorkomen. Of we zijn in het 5 consulten traject al samen overgestapt op aanpalende dingen die zijn bovengekomen en zich ook aandienen, en waar cliënt nu aan wil werken.

Veel mensen gaan daarna nog door om waar we mee bezig zijn ook echt af te ronden, al neemt dan vaak wel de frequentie af.

Zorgverzekering en vergoedingen.
In ons Centrum factureren we de behandeling die u heeft gekregen en daar zijn we trots op.
We zijn niet aangesloten bij beroepsverenigingen die soms geheel of deels vergoed worden door sommige zorgverzekeringen. Dit houdt
(helaas) in dat je onze NECEHT facturen bij geen enkele zorgverzekering kunt declareren.

Kleine Beurs Regeling.
Wij hanteren voor mensen met een uitkering, alleen AOW en zij die anderszins met extreem minimum moeten rondkomen een speciale regeling. Vraag hiernaar met het maken van uw consult afspraak of u hiervoor in aanmerking komt.

 
 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu