NECEHT EFT- Coach - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

NECEHT EFT- Coach


Sjef Verbraaken is tevens Course Director bij het Nederlands Centrum voor Energetisch Helende Techieken.
In zijn voor de NECEHT ontwikkelde totale leerlijn, begint de beroepsopleiding EFT met de certificering tot EFT- Coach. Deze eerste opleiding bestaat uit opeenvolgende modules van elk 2 cursusdagen en is bedoeld voor cursisten die EFT willen leren en de werkvormen willen toepassen bij het helpen van cliënten in hun eigen praktijk of op hun werk.

De leerlijn tot EFT- Coach bestaat uit:
Algemene Basis Module EFT:  
Het aanleren van Gary Craigs basistechniek met het verwerven van de achtergronden. Het leren beheersen van EFT als zelfhulpmiddel met eerste ervaringen en inzichten in de werkingsmechanismen van EFT vanuit de eigen themathiek.

Voortgezette Module EFT  A :
Uitdiepen van de kennis van EFT, het leren werken met anderen en het aanleren van werkvormen voor o.a. het behandelen van trauma. *

Voortgezette Module EFT  B :
Aanleren en oefenen van speciale methoden in het toepassen van EFT bij specifieke doelgroepen.

Voortgezette Module EFT  C :
Verdieping van de strategieën voor een meer gestructureerde aanpak van de (complexe) problematiek van de cliënt, casuïstiek van deelnemers, bespiegelingen uit de verplichte literatuur;
Elke module heeft een telkens verdieping gevende opbouw, vanuit een uitgebreid lespakket met praktijkoefeningen.
Alles is gericht op het adequaat aanleren van de vereiste vaardigheden en het verkrijgen van vergaand inzicht in de werking van EFT om de verschillende EFT werkwijzen te kunnen toepassen bij cliënten met complexe klachten.
Wij toetsen zowel de theoretische kennis als ook de praktische vaardigheden bij elke module.
+* Ook als je geen certificering voor een EFT beroepspraktijk wilt behalen, ben je van harte welkom om mee te doen.
Je doet - als je toch goed EFT wilt leren voor jezelf (en je gezin/verwanten) - dan alleen de Algemene Basis Module EFT en de Voortgezette Module A.  We noemen dit onze 'EFT propedeuse'.
Deze EFT- Propedeuse kent 32 lesuren plus tenminste 4 mentor-uren en 64 uren met zelfwerkzaamheden en opdrachten.
De totale EFT- Coach opleiding kent 56 lesuren plus tenminste 8 mentor-uren en ongeveer 104 uren aan zelfwerkzaamheden en opdrachten.

Sjef geeft deze EFT Propedeuse en de aansluitende opleidingsmodules tot EFTCoach een paar keer per jaar. Dit gaat op aanvraag en kan op verschillende locaties zijn in Nederland.
Het streven is om in diverse regio's in Nederland, elk voorjaar en elk najaar een nieuwe opleiding te starten.

De totale NECEHT beroepsopleiding EFT kent nog 3 opeenvolgende, verder professionaliserende certificeringsniveau's, verdeeld over nog eens 11 cursusdagen.
Daarin krijg je 88 extra studie-contact-uren met nogmaals 20 mentor-uren en investeer je zo'n 170 uren met zelfwerkzaamheden en opdrachten.
Mail uw belangstelling voor de EFT- Coach opleiding of de EFT Propedeuse naar: neceht@gmail.com

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud