Disclaimer - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Disclaimer

Praktijk
 
 


De inhoud van de NECEHT website is bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden.
Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Niets van de inhoud op onze website kan professioneel medisch advies, diagnose of behandeling vervangen. Mocht u enige vragen hebben op het gebied van uw gezondheid; bezoekt u of belt u direct met uw huisarts of enig andere medisch gekwalificeerde specialist.  U mag nooit hun geverifieerde advies naast zich neer leggen, noch uitstellen hen te consulteren, voor iets dat u op deze website heeft gelezen.

Het NECEHT biedt u als cliënt in de consulten diverse energetische behandeltechnieken voor lichamelijke en emotionele kwesties. Onze consulten zijn bedoeld om bestaande medische en psychologische zorg aan te vullen; nimmer om deze te vervangen. Zelfs als heel veel mensen een vermindering en ook het verdwijnen van hun symptomen ervaren, is er geen garantie dat deze behandelingstechnieken ook uw aandoeningen zullen doen verdwijnen.
De energetische healing technieken die wij in het NECEHT gebruiken kennen heel erg weinig gedocumenteerde bijwerkingen en neveneffecten. Niettemin kan niemand u  garanderen dat er geen negatieve neveneffecten voor u zullen zijn.
Personen met een psychiatrische aandoening - nu of in het verleden - moeten eveneens in- en onder behandeling blijven van hun professionele zorgverleners.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies, is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan prijsopgaven op deze website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden voor de inhoud van de informatie op deze sites geen aansprakelijkheid.
Het NECEHT is daarmee ook niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte claim, schade of verlies dat voortkomt uit het gebruiken en/of toepassen van de informatie die op deze website wordt aangeboden en/of enige website(s) die hier van/naar gelinked zijn.  

Het NECEHT, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo, handelsmerken, grafisch materiaal en teksten. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

 
 
 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu