Acces Consiousness - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Acces Consiousness

Energetische Behandelingen

" Trauma en andere kwesties dragen bij aan onze beperkende overtuigingen.
+En onbewust bepalen deze geloofssystemen voortdurend ons leven. "

Met de Access Consciousness® methode gaan we samen op zoek naar jouw energetisch belemmerende, denkpatronen om ze daarna uit je energiesysteem te bevrijden. Vaak zijn die patronen al vroeg in je leven vastgezet. Het is een mix van negatief en beperkend gedachtegoed met allerlei oordelen die vanuit je 'levenslessen' de bron vormt voor je bewuste maar meestal onbewuste overtuigingen.
We zijn ons vaak helemaal niet bewust van onze beperkende denkpatronen. Wanneer we nu onze 'onbewuste rugzak' ook opruimen, ontstaat er ruimte voor een hogere vorm van bewustzijn.
Een hogere staat van bewustzijn biedt je meer perspectief en geeft je betere inzichten.
Je krijgt 'toegang' ofwel  'Access' tot inzichten en informatie die bij die staat van bewustzijn hoort.

'What's in a name?' 'Access' betekent vanuit het Engels 'toegang'.
Als werkwoord heeft het in het Nederlands de betekenis van 'binnentreden'.
Beide talen kennen hiervan ook de gebiedende wijs ofwel: 'treed binnen'.

Bij de 'Access' methode maken we eveneens gebruik van de kracht van het woord.
Met het begrijpen en het toepassen van de 'Access taal' ontstaat een krachtige interventie die ons logisch denken omzeilt en ons in staat stelt onze energetisch belemmerende denkpatronen op te ruimen en te vernietigen.


Achtergrond.
Access Consciousness® is ontwikkeld door de Amerikaan Gary Douglas. De gebruikers omzeilen met deze krachtige methode hun logisch denkvermogen en ontdoen zich bewust van belemmerende overtuigingen en donker gedachte-goed. Ze krijgen hiermee de mogelijkheid zo een hoger bewustzijn te bereiken.
Dit bewustzijn begint met het inzicht dat je – 'eigen' – gedachten en overtuigingen je ernstig kunnen belemmeren en beperken.
Het woord eigen staat hierboven met opzet tussen aanhalingstekens omdat het heel vaak blijkt dat er hier geen eigen belevenissen of traumatische ervaringen aan ten grondslag liggen maar die van anderen.
Deze werden ooit door jou geïnternaliseerd en zo toch eigen gemaakt. Je denkt dat ze van jezelf zijn en dat je er in geloofd of dat je ervan overtuigd bent maar dat is net zo'n 'eigenlijke' leugen.

Het tweede waar we ons bewust van moeten zijn is; dat ook al onze gedachten en overtuigingen enkel en alleen uit een vorm van energie bestaan. Wanneer je een dergelijke energie, die jou in een bepaalde staat fixeert, kwijt bent, ontstaat er ruimte en kan jouw energie vrijer bewegen [resoneren] in een heel nieuw veld aan mogelijkheden.


Werkingsmechanisme
Een derde belangrijke realisatie is; dat er naast jouw bewustzijn, er ook een alles omvattend, hoger, bewustzijn bestaat waar jij deel van uitmaakt. Wanneer jij je hiervan bewust bent en vervolgens de verbinding maakt tussen jouw bewustzijn en dit universele bewustzijn, krijg je toegang = Access.
De toegang tot dit universele bewustzijn werkt via ons eigen onbewuste.
Dit maakt het lastig want we hebben vanuit ons verstandelijk bewustzijn en logisch denken weinig tot geen toegang tot ons eigen onbewuste.  Was het maar waar!

Een vierde realisatie is dat het net zo moeilijk is om met je eigen bewustzijn toegang te krijgen tot het universele bewustzijn, als tot je eigen onbewuste; tenzij je je eigen bewustzijn overstijgt of transcendeert. Vandaar dat velen dan ook eerder spreken over het universele onbewuste.
'Access' zoals Gary's methode ook vaak wordt afgekort, volgt een cognitieve route vanuit het brein naar het universele onbewuste door vanuit het besef te werken dat dit universele onbewuste ook enkel en alleen uit een vorm van energie bestaat.
En als we weten dat een ieders onbewuste, deel uitmaakt van dit universele onbewuste en daar dus mee in verbinding staat, dan kunnen we met het bewust maken van die verbinding, de poort openen die ons energetisch toegang geeft tot het universele –collectieve– onbewuste.
In de praktijk

Access Consciousness® gebruikt het bewust stellen van vragen aan onszelf. Dit zijn zo geheten open vragen die zo geformuleerd worden dat ons verstand en geest in ons volle bewustzijn er vaak geen goed antwoord op heeft. In tegenstelling tot wat velen doen; er over blijven piekeren en telkens op dezelfde gedachtegangen uitkomen, stellen we de vraag hardop en geven die a.h.w. mee aan ons onbewuste.
We laten ons onbewuste op zoek gaan naar een antwoord, die daarbij te rade gaat in de bibliotheek of - moderner gezegd- in de zoekmachine van het universele onbewuste.

Gary Douglas heeft hiervoor een vragensysteem uitgewerkt die het mensen mogelijk maakt om systematisch ons bewuste gedachtegoed en ook ons universele onbewuste te bevragen.
De vragen uit de complete lijst in zijn vragensysteem zijn therapeutisch van aard en kunnen soms ook vanuit het verstand beredeneerd worden. Dan is er na veel nadenken wel een antwoord mogelijk maar heel vaak ook niet.
In de praktijk bleek het steeds minder noodzakelijk om cognitief een 'echt' antwoord te zoeken omdat daarmee ook de weg geopend werd naar beperkende oordelen, geloofssystemen en donker gedachtegoed.  
De inzichten die vervolgens op die vragen vanuit het onbewuste opkwamen gaven aan, dat de stap om met je bewuste verstand en logica opzoek te gaan naar de antwoorden, eigenlijk beter overgeslagen zou moeten worden.
Wanneer we die vragen echter niet hardop stellen 'hoort' ons onbewuste deze ook niet en krijgen we van daaruit ook geen nieuwe inzichten.

Om te voorkomen dat zijn cliënten er toch over gaan nadenken, clustert Gary zijn vragen in rubrieken. Vervolgens geeft hij elke rubriek een eigen code- of sleutelwoord.  Met het uitspreken van het codewoord, stelt hij een hele rubriek vragen als het ware in één keer.
Nu kan iedereen met z'n verstand begrijpen wat het proces hierachter is; toch wordt er dan geen vraag gesteld waarover verstandelijk verder na te denken valt.
Daarnaast gaat hij er vanuit dat het universele onbewuste niet alleen de sleutel tot de code heeft en begrijpt welke vragen er gesteld worden maar ook dat hij op die manier iemands persoonlijke onbewuste opdracht geeft om zich af te stemmen op het universele onbewuste om met elkaar op zoek te gaan naar de antwoorden.

Op die manier omzeilt hij het bezwarend denken en dat kan zich dan ook niet vanuit oude patronen bemoeien met de inzichten die opkomen. Dit proces werkt hetzelfde voor alle rubrieken.
Met het hardop afroepen van hun codewoorden houdt de C.I.O.* eigenlijk geen beperkende oordelen, gedachtegoed, geloofssystemen en andere stof over om bezwaar over te maken, over te piekeren, tobben, etc. *

Dit hardop achter elkaar afroepen van de codewoorden pakt als 'access-taal' in de praktijk uit als een zelfstandige 'opruim formule', [clearing statement] die er toe leidt dat oude contraproductieve –vaak onbewuste– gedachtepatronen hun invloed verliezen en gewist worden.

Ook het stellen van de vraag binnen de 'verklaring van opschoning' waarmee het afstemmen van iemand op het universele onbewuste geactiveerd wordt, is na verloop van tijd steeds verder uitgekristalliseerd in een krachtige taal-formule waarvan de betekenis door de veelvuldige toepassing sterk verankerd is geraakt, in het morfische veld van Access Consciousness®.

Een vijfde inzicht dat voor een goed begrip van de werking van Access Consciousness® belangrijk is, is dat we met juiste vragen en met ons afstemmen op het hogere, universele onbewuste; toegang hebben tot alle kennis die er is.
Met het stellen van zo'n Access vraag open je deuren naar nieuwe en andere mogelijkheden, die niet bestonden voordat je die vraag stelde. Je krijgt zo toegang naar onbewuste kennis en het universum laat dit energetisch in je opkomen. Het geeft je een antwoord of bied je de mogelijkheid waar je naar op zoek was.

Als jij alle energie, ruimte en bewustzijn bent die je maar zijn kunt, dan is er niets dat jij niet weet.
En als je begint hier toegang tot te krijgen en in deze kennis binnentreedt, vergroot je jouw scala aan mogelijkheden.
" Hoe kan het nu nog beter worden?"


1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud