Vervolgvaardigheden EFT - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Vervolgvaardigheden EFT

Cursussen

In de cursus 'Vervolgvaardigheden Emotional Freedom Techniques', gebruiken we het speciale cursusboek het 'Cahier van de Zelf-Ont-Lading' om je met EFT verder te helpen een einde te maken aan al je eigen emotionele kwesties alsook fysieke klachten.
Het doel van deze lesdag is om met behulp van dit Cahier de incidenten en talloze kwesties uit je leven, die nog steeds een invloed uitoefenen, te inventariseren en een begin te maken met ze één voor één definitief te ont-laden door ze met EFT 'weg' te tappen.

Met het ont-laden van al onze kwesties, bevrijden we onszelf ook van de evenzovele mogelijkheden tot het al dan niet onbewust hertriggeren hiervan.
De negatieve emoties, die in het kielzog van die gehertriggerde lading telkens opkwamen blijven zo weg.

We beginnen 's morgens met een korte recapitulatie van de begrippen
en theoretische achtergronden die we in de eerste – basisvaardigheden – cursus behandeld hebben.
Daarna gaan we direct praktisch met ons werkschrift aan de slag.
We passen daarbij diverse werkvormen toe die ons gericht laten zoeken naar oude kwesties en trauma om ze vervolgens te ontleden in de onderliggende aspecten.
Je leert vervolgens een EFT techniek voor gevorderden om ze zelfstandig systematisch weg te tappen.

Deze praktijk gerichte cursusdag geeft je al het gereedschap om hier thuis mee door te gaan, zodat je de ballast van dingen uit het verleden voorgoed opruimt. Met een schoon schip ben je alle lading op al je trauma kwijt. Dit kan je dus niet meer vanuit je onbewuste overvallen met een hertrigger ervan uit je verleden.  Zo gezien noemen we het werkschrift van deze cursus binnen het NECEHT ook wel het
'Cahier van de Zelfbevrijding'.
Duur   : 1 cursusdag van 08:30 tot 17:30 uur.
Kosten:  Inclusief cursus workbook en 21% BTW  189,- euro.

Locatie: diverse in Nederland

Cursusdagen: op aanvraag

Vooropleiding: NECEHT Basisvaardigheden EFT
NOVET   EFT-beoefenaar blok 1 en 2
EFT Cert. level I en II  
Andere cursussen EFT
Inschrijving:    Mail je belangstelling aan: neceht@gmail.com

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud