Andere Technieken - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Andere Technieken

Energetische Behandelingen

In de praktijk van het NECEHT werkt Sjef tijdens zijn sessies met cliënten veelal met een combinatie van verschillende energetisch helende technieken.
Hij heeft hiervoor naast de op deze site al beschreven methodieken nog 10 andere methoden of werkwijzen ter beschikking zoals bijvoorbeeld TAT, WHEE, Emotrans, Engergy EFT, Ask & Recieve en Matrix Energetics.
Elke cliënt krijgt daaruit precies die interventie die hem of haar op dat moment het meest ten goede komt.
Zo ligt de precieze vorm van een behandeling bij hem nooit vast. Sjef gebruikt geen vastliggende protocollen of een vooraf bepaald 'behandelplan'.
Het komt daarom voor dat een cliënt die meerdere sessies nodig heeft, ook weer een andere combinatie van energetisch helende toepassingen meemaakt, om haar bij te staan.
Deze werkwijze is niet uniek. Ze hebben er in Amerika natuurlijk al weer een naam voor bedacht.
Daar noemen ze iemand die werkt zoals Sjef; een 'Intuitive Energy Healer'.

We hoeven hier niet alle technieken die Sjef voor jouw behandeling kan inzetten in hun geheel te beschrijven. Zij worden tijdens jouw sessie, indien nodig, gecombineerd en geïntergreerd toegepast.
Het blijkt uit de praktijk dat de kennis en begrip van wat we precies doen voor de werking en het resultaat voor jou ook helemaal niet nodig is.

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud