Matrix Reimprinting EFT - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Matrix Reimprinting EFT

Consulten
 


Matrix-Reimprinting EFT is een door Karl Dawson ontwikkelde, uitbreiding van EFT.
Zijn techniek stelt ons natuurlijk ook in staat om eerst met EFT te werken aan nare herinneringen of gebeurtenissen om de daaraan gekoppelde negatieve gevoelens en emoties los te laten.
Met Matrix-Reimprinting EFT neutraliseren we dergelijke emoties echter niet alleen; we transformeren de oorspronkelijke traumatische herinnering daarna ook naar een positieve ervaring.

 

In Matrix-Reimprinting EFT passen we hiervoor de nieuwste inzichten in de Quantum Fysica toe. Die gaan uit van de waarnemingen dat al onze herinneringen niet in ons brein zijn opgeslagen maar wel in wat het 'Het Veld' genoemd wordt, ofwel in 'de Matrix'.  [vandaar de naam]
Ons brein functioneert dan als een zender/ontvanger die verbonden is met 'de Matrix'.  Als we ons iets herinneren dan downloaden onze hersenen die herinnering als het ware uit de 'Matrix'.
Komt de herinnering zo terug in het energiesysteem van ons lichaam, dan nemen we deze waar en kunnen we de daaraan gekoppelde emoties of fysieke klachten voelen.

 
 

Met Matrix-Reimprinting EFT gebruiken we die verbinding met de matrix bewust omgekeerd en kunnen zo virtueel in een herinnering ‘binnenstappen’; net zoals in de speelfilms met niet toevallig dezelfde naamgeving: "The Matrix".
Eenmaal in de Matrix van de herinnering, gaan we die zinnen zeggen en die dingen doen, die we toen eigenlijk hadden willen zeggen of doen, maar toen niet konden omdat we óf te klein waren om het allemaal te begrijpen óf te overweldigd waren door de situatie. Zo kunnen we daar ook hulpbronnen inbrengen die we toen niet hadden en ook personen die er toen niet bij waren.
(mama, pappa, broer, vriend, partner, politie, of archetypes en helden als Superman, Wonderwoman etc.)

Eenmaal in onze herinneringsmatrix, blijven we ons bewust van onze huidige zelf. We gaan niet zelf in de scene zitten of er aan deelnemen zoals we dat bij herinneren als in een film flash back zouden doen en daarmee dit trauma opnieuw herbeleven. Daarom is het dus noodzakelijk dat we de gevoelssensaties in ons lichaam en de bijbehorende emoties van die herinnering al grotendeels met EFT geneutraliseerd hebben, alvorens we de matrix daarvan binnenstappen.

Omdat jij zélf de hoofdpersoon bent, kom je daar ook jezelf tegen op het moment van traumatisering.
Karl Dawson geeft dit personage een speciale naam. Hij noemt dit jouw ECHO.
Dat is een acroniem voor Energy Conscious HOlogram en daarnaast heeft die naam natuurlijk ook de algemene betekenis van een weerklank van uit je verleden.

Jouw
ECHO kun je zien als een in de matrix opgeslagen holografisch energieveld van jouw ervaring, op een specifiek stressvol of traumatisch moment. Je bent bijvoorbeeld als jong kind je ouders kwijt op het strand of op de drukke kermis.
We stappen dus bij wijze van spreken als ons huidige zelf in ons eigen verleden. We stappen virtueel in de herinnering en hebben de volledige regie over wat zich er daar afspeelt. Dan maken we contact met onze
ECHO [de jou van toen] en vragen het waar het behoefte aan heeft en wat het in die situatie nodig heeft om die te veranderen. Terwijl we in de matrix zijn, blijven we tappen op alle spanningen die dit opbrengt.

Zo helpt ons huidige zelf, de
ECHO’s uit ons verleden met EFT om lastige situaties op te lossen door deze uiteindelijk te transformeren. De ontstane getransformeerde herinnering slaan we energetisch op in de matrix en gelijktijdig op in ons lichaam; op ons cel niveau, dat altijd rechtstreeks in verbinding staat met de matrix.
Een dergelijke transformatie werkt zeer helend en de ervaren bevrijding is meestal in één sessie blijvend.

 

De Matrix-Reimprinting EFT methode heeft vele voordelen:

  • Het is een krachtige en toch zachtaardige aanpak, die vaak snel je onbewuste weerstand tegen herstel (Psychological Reversal) blootlegt.

  • De levensfase waarin een negatieve ervaring is opgedaan blijkt niet beperkt te worden door tijd of jouw bewustzijn in die fase, want je onbewuste heeft alle informatie voor je vastgehouden in de matrix, waar je nu toegang tot hebt.

  • Je krijgt na elk bezoek in de matrix helderdere inzichten, meer begrip en wijsheid over de gebeurtenissen in je leven doordat je via jouw ECHO details te weten komt waar je met je geheugen niet meer bij kwam.

  • Je creëert positieve overtuigingen die sterk van invloed zijn op dat wat je aan levenservaringen aantrekt (law of attraction).

  • Je geeft een rechtstreekse boodschap aan je lichaam, je cellen en je DNA dat het trauma voorbij is.

 
 

Het lijkt een ingewikkeld proces maar je zult je verbazen hoe snel en eenvoudig je in staat blijkt de ECHO's uit je verleden te helpen en te bevrijden. Wat daar precies voor nodig is bepaal jij samen met je ECHO zelf.

De enige kanttekening die hier geldt is, dat het proces in Matrix Reimprinting EFT alleen goede resultaten geeft als je dit onder begeleiding doet van een in Matrix-Reimprinting ervaren en geschoolde EFT- Behandelaar. Je kunt het niet zelf of in je eentje. 
 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu