Matrix Reimprinting EFT - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Matrix Reimprinting EFT

Energetische Behandelingen

Matrix-Reimprinting EFT is een door Karl Dawson ontwikkelde, uitbreiding van EFT.
Zijn techniek stelt ons natuurlijk ook in staat om eerst met EFT te werken aan nare herinneringen of gebeurtenissen om de daaraan gekoppelde negatieve gevoelens en emoties los te laten.
Met Matrix-Reimprinting EFT neutraliseren we dergelijke emoties echter niet alleen; we transformeren de oorspronkelijke traumatische herinnering daarna ook naar een positieve ervaring.
In Matrix-Reimprinting EFT passen we hiervoor de nieuwste inzichten in de Quantum Fysica toe. Die gaan uit van de waarnemingen dat al onze herinneringen niet in ons brein zijn opgeslagen maar in wat het 'Het Veld' genoemd wordt, ofwel in 'The Matrix'.   [vandaar de naam]
Ons brein functioneert dan als een zender/ontvanger die verbonden is met de Matrix. Als we ons iets herinneren dan download ons brein die herinnering als het ware uit 'de Matrix'. Als de herinnering zich zo terug in het energiesysteem van ons lichaam bevindt dan nemen we deze waar en kunnen we de daaraan gekoppelde emoties of fysieke klachten voelen.
Met Matrix-Reimprinting EFT nemen we die weg omgekeerd en we kunnen zo virtueel in een herinnering ‘binnenstappen’, net zoals in de speelfilms met de titel: The Matrix.
Eenmaal in de Matrix van de herinnering, gaan we de woorden zeggen en de dingen doen die we toen eigenlijk hadden willen zeggen of doen maar toen niet konden omdat we of te klein waren om het allemaal te begrijpen of te overweldigd waren door de situatie. Zo kunnen we daar ook hulpbronnen inbrengen die we toen niet hadden en personen die er toen niet bij waren (mama, pappa, broer, vriend, partner, politie, of archetypes als Superman, Wonderwoman etc.).

In onze herinneringsmatrix blijven we ons bewust van onze huidige zelf. We gaan niet langer zelf in de scene zitten of er aan deelnemen zoals we dat bij herinneren als in een film flash back zouden doen en zo het trauma nog eens herbeleven. Hierom is het dus noodzakelijk dat we de gevoelssensaties in ons lichaam en de bijbehorende emoties van die herinnering met EFT al grotendeels geneutraliseerd hebben, voordat we matrix daarvan binnenstappen.

Omdat jij zelf de hoofdpersoon bent, kom je daar ook jezelf tegen op het moment van de traumatisering.
Karl Dawson geeft dit personage een speciale naam. Hij noemt dit jouw ECHO.
Dat is een acroniem voor Energy Conscious HOlogram en die naam heeft daarnaast ook de algemene betekenis van een weerklank van uit je verleden.  

Jouw ECHO kun je zien als een in de matrix opgeslagen holografisch energieveld van jouw ervaring op een specifiek stressvol of traumatisch moment. Bijvoorbeeld: je bent als jong kind je ouders kwijt op het strand of op de kermis.
We stappen dus bij wijze van spreken als ons huidige zelf in ons eigen verleden. We zijn virtueel in onze herinnering en hebben de volledige regie over wat zich er daar afspeelt. Dan maken we contact met onze ECHO [de jou van toen] en vragen wat het in die situatie nodig heeft of waar het behoefte aan heeft om het te veranderen, terwijl we blijven tappen op de spanningen die dit opbrengt.

Zo helpt ons huidige zelf met EFT de ECHO’s uit ons verleden om lastige situaties op te lossen door deze uiteindelijk te transformeren. De nieuw ontstane getransformeerde herinnering slaan we gelijktijdig energetisch op in de matrix en in ons lichaam; op cel niveau, dat altijd rechtstreeks in verbinding staat met de matrix. De transformatie werkt zeer helend en de bevrijding is meestal in 1 sessie blijvend.

De Matrix-Reimprinting EFT methode geeft je vele voordelen:
  • het is een krachtige en erg vriendelijke aanpak en lokaliseert snel je onbewuste weerstand tegen herstel (Psychologische Reversal)
  • de levensfase waarin een negatieve ervaring is opgedaan blijkt niet beperkt door tijd of het bewustzijn van die fase, want jouw onderbewustzijn heeft alle informatie voor je vastgehouden in de matrix waar je nu toegang tot hebt.
  • je krijgt na elk bezoek in de matrix helderdere inzichten, meer begrip en wijsheid over de gebeurtenissen in je leven doordat je via jouw ECHO dingen te weten komt die je geheugen niet meer heeft.
  • Je creëert positieve overtuigingen die een krachtige invloed hebben op hetgeen je aan levenservaringen aantrekt (law of attraction).
  • Je geeft je lichaam een boodschap, de cellen en het DNA dat het trauma voorbij is.
Het proces lijkt ingewikkeld maar je zult je verbazen hoe snel en eenvoudig je in staat blijkt de ECHO's uit je verleden te helpen en te bevrijden. Wat daar precies voor nodig is bepaald jij, samen met je ECHO, zelf.

De enige kanttekening die hier geldt is dat het proces in Matrix Reimprinting EFT alleen goede resultaten geeft als je dit onder begeleiding doet van een in Matrix-Reimprinting geschoolde en ervaren EFT behandelaar. Je kunt het niet zelf of alleen.
  
We helpen je graag als je wilt werken aan je spanningen, klacht of kwestie met een Matrix sessie.
Dus bel ons gerust vóór 10:00 uur voor het maken van een afspraak: 020 – 770 45 59

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud