Algemene Cursus Regels - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Cursus Regels

Praktijk
 


Algemene Standaard Cursus Regels:
Hiermee brengen we u  op de hoogte van de door het NECEHT vastgestelde standaard regels met betrekking tot al onze cursussen. Deze zijn ter kennisgeving opgesteld voor uw begrip en zijn bedoeld om misverstanden te voorkomen door heldere spelregels te communiceren.
Wij zien dit als uw recht en onze plicht. Hiermee is het uitzonderlijk dat we een beroep hoeven doen op onze verdere en meer gedetailleerde Algemene Voorwaarden.


Iedere deelnemer aan onze NECEHT cursussen, opleidingen, trainingen of workshops blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de door het NECEHT onderwezen leerstof, methodieken en technieken met eveneens de hieruit voortvloeiende resultaten. Dit geldt voor zowel het aanwenden van het geleerde op henzelf alsook de toepassing van het geleerde op derden, voor welk doel of met welke intentie dan ook.

Het NECEHT als trainingsinstituut, met de ook uit naam van NECEHT werkende trainers, aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor  bovenstaand bedoelde aanwendingen en resultaten.

Deelname aan onze opleidingen, cursussen of workshops kan alleen indien de deelnemer beschikt over een deelname-bevestiging gestuurd per mail of op papier én als de betreffende vergoeding is betaald op het daarvoor aangegeven rekeningnummer. De betaling van een opleiding of van het cursusgeld in termijnen is mogelijk en kan alleen geschieden met toestemming en in afspraak met het NECEHT.

Het
NECEHT behoudt het recht om geplande opleidingen, curussen of workshops te laten vervallen tot
1 week voor aanvang van de opleiding, cursus of workshop, danwel deze te verplaatsen naar een andere datum in de toekomst.
Dit 'vervallen'of 'verplaatsen' kan nodig zijn in geval van ziekte of ongeval
(of welke andere onvoorzienigheid danook) van de trainer(s), danwel dat het aantal deelnemers aan een bepaalde opleiding, cursus of workshop ons inziens te gering is om de aangeboden kennis & vaardigheden effectief en efficient 'in de vingers te krijgen'. Wij doelen hier vooral op oefenen van het geleerde tijdens en eventueel tussen de lesdagen in (zoals met name relevant en vereist bij deelname aan de officiele EFT- opleidingen, t.w.: EFT-Behandelaar). Indien er sprake is van 'vervallen' dan zullen de reeds betaalde deelname-kosten binnen 2 weken worden teruggestort op het bank-of girorekeningnummer van de betreffende deelnemer.

Individuele coaching- en behandelingssessies worden bij voorkeur door de cliënt contant voldaan.
U kunt een afspraak
GRATIS verzetten of afzeggen tot uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen sessie. Informeert u ons, per mail of telefonisch, 1 dag voor aanvang van de overeengekomen coachings- of behandelsessie, dan brengen wij u 50,- Euro in rekening. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt in geval van overmacht en onvoorzienigheden als ziekte, ongeval, etc.
Alleen een officiele medische verklaring accepteren wij als vrijstelling. Het is helaas uit onze praktijkervaring noodzakelijk gebleken om deze spelregel zo concreet en eenduidig in een wellicht wat strenge toonzetting in onze voorwaarden te verweven.


Het NECEHT heeft het recht om zonder opgave van reden een deelnemer aan een cursus, training, behandeling, begeleidings- of coachingstraject de deelname bij aanvang of bij het vervolg hiervan te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van respectievelijk het volledige door deze betaalde bedrag of het bedrag dat staat voor de niet langer te volgen delen daarvan;

Deelname aan opleidingen, trainingen, workshops of individuele sessies van NECEHT betekenen instemming met bovenstaande regels. Bij inschrijving of het maken van een consult afspraak geeft u derhalve aan, akkoord te gaan met deze en andere op onze website weergegeven regels en met onze Algemene Voorwaarden.


 
 
 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu