Access Consiousness - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Access Consiousness

Consulten
 


Access Consciousness® is een krachtige methode die door de Amerikaan Gary Douglas werd gecreëerd om de gebruikers ervan de mogelijkheid te geven, zich met voornamelijk hun verstandelijk bewustzijn, van belemmerende overtuigingen en donker gedachtegoed te ontdoen.

 

Dit bewustzijn begint dan met de realisatie dat je – 'eigen' – gedachten en overtuigingen je ernstig kunnen belemmeren en beperken.  Het woord eigen staat hier met opzet tussen aanhalingstekens omdat het heel vaak blijkt dat er hier geen eigen belevenissen of traumatische ervaringen aan ten grondslag ligt maar die van anderen. Deze werden ooit door je geïnternaliseerd en dan zo toch eigen gemaakt. Je denkt dat ze van jezelf zijn en dat je er in geloofd of ervan overtuigd bent maar dat is net zo'n 'eigenlijke' leugen.

Het tweede waar we ons bewust van moeten zijn is; dat ook al onze gedachten en overtuigingen enkel en alleen uit een vorm van energie bestaan.  Wanneer je een dergelijke energie, die jou in een bepaalde staat fixeert, kwijt bent, ontstaat er ruimte en kan jouw energie vrijer bewegen
[resoneren] in een heel nieuw veld aan mogelijkheden.

 

Een derde belangrijke realisatie is; dat er behalve een bewustzijn in jou is, er ook een alles omvattend bewustzijn bestaat waar jij deel van uitmaakt. Wanneer jij je hiervan bewust bent en vervolgens de verbinding maakt tussen jouw bewustzijn en dit universele bewustzijn, krijg je toegang = access.
Die toegang tot dit universele bewustzijn, werkt vaak vanuit- en via ons eigen onbewuste. Dit maakt het lastig want we hebben vanuit ons verstandelijk bewustzijn weinig tot geen bewuste toegang tot ons eigen onbewuste.
Wanneer dit wel mogelijk zou zijn, dan werd het simpel een kwestie van met je bewustzijn toegang verschaffen tot je eigen onbewuste en daar bewust de belemmeringen, overtuigingen en beperkingen weghalen. Helaas werkt het niet zo eenvoudig.
Met EFT lukt die toegang voor een deel omdat we dan via ons lichaam, met de energie van het tappen en met de bewust cognitieve informatie
[= energie] aan ons totale energetische systeem werken en langs die weg ook ons onbewuste bereiken.

Een vierde realisatie is dat het net zo moeilijk is om met je eigen bewustzijn toegang te krijgen tot het universele bewustzijn, als tot je eigen onbewuste, tenzij je je eigen bewustzijn overstijgt of transcendeert. Vandaar dat velen dan ook eerder spreken over het 'universele onbewuste'.

'Access', zoals Gary's methode ook vaak wordt afgekort, volgt een cognitieve route vanuit het brein naar het universele onbewuste door vanuit het besef te werken dat dit universele onbewuste enkel en alleen uit een vorm van energie bestaat. En als we weten dat een ieders onbewuste, deel uitmaakt van dit universele onbewuste en daar dus mee in verbinding staat, dan kunnen we met het bewust-maken van de verbinding, de poort openen die ons energetisch toegang geeft tot het universele – collectieve – onbewuste.  

'What's in a name?' Access betekent in het Engels niet alleen toegang maar heeft ook de betekenis van de werkwoordsvorm, dat dan in het Nederlands 'binnentreden' wordt. In beide talen krijgt het hier zo ook de connotatie van de gebiedende wijs ofwel: treed binnen.

In de werkwijze gebruikt Access Consciousness het bewust stellen van vragen. Dit zijn z.g. open vragen die zo geformuleerd worden dat ons verstand en geest in ons volle bewustzijn er vaak geen goed antwoord op heeft.
In tegenstelling tot wat velen doen; er over blijven piekeren en telkens op dezelfde gedachtegangen uitkomen, stellen we deze vraag hardop en geven die a.h.w. mee aan ons onbewuste. We laten ons onbewuste op zoek gaan naar een antwoord, die daarbij te rade gaat in de bibliotheek of in de zoekmachine van ons universele onbewuste.

Gary Douglas heeft een vragensysteem uitgewerkt die het mensen mogelijk maakt om hiermee systematisch ons bewuste gedachtegoed en ook ons universele onbewuste te bevragen.
De vragen uit de hele lijst in zijn vragensysteem zijn therapeutisch van aard en kunnen ook vanuit het verstand beantwoord worden. Soms is er na veel nadenken wel een antwoord mogelijk maar veel vaker ook niet. In de praktijk bleek het steeds minder noodzakelijk om cognitief een 'echt' antwoord te zoeken omdat daarmee ook weer de weg geopend werd naar het beperkende oordelen, -gedachtegoed en -geloofsystemen.  
De inzichten die vervolgens op die vragen vanuit het onbewuste opkwamen gaven aan, dat de stap om met je bewuste verstand op zoek te gaan naar de antwoorden, eigenlijk beter overgeslagen zou moeten worden.
Wanneer we die vragen echter niet hardop stellen 'hoort' ons onbewuste deze ook niet en krijgen we van daaruit ook geen nieuwe inzichten.

Om te voorkomen dat zijn cliënten toch over de vragen gaan lopen, zitten of liggen nadenken, heeft Gary ze geclusterd in rubrieken en vervolgens elke rubriek een code- of sleutelwoord gegeven. Met het noemen van het codewoord, stelt hij een hele rubriek vragen in één keer.
Nu kan iedereen met z'n verstand begrijpen wat het proces hierachter is, toch wordt er dan geen vraag gesteld waarover verstandelijk verder na te denken valt.
Daarnaast gaat hij er vanuit dat het universele onbewuste niet alleen de sleutel tot de code heeft en begrijpt welke vragen er gesteld worden maar ook dat hij op die manier iemands persoonlijke onbewuste, opdracht geeft om zich af te stemmen op het universele onbewuste en zo met elkaar op zoek te gaan naar de antwoorden. Daarbij omzeilt hij dus het verstandelijk denken en dat kan zich dan ook niet vanuit oude patronen bemoeien met de inzichten die opkomen.
Dit proces werkt voor alle rubrieken. Met het hardop afroepen van hun codewoorden houdt het verstand eigenlijk geen vragen, beperkende oordelen, gedachtegoed en geloofsystemen over om vanuit te piekeren, tobben, griepen etc.
Dit hardop afroepen van de codewoorden pakt in de praktijk ook vaak uit als een soort zelfstandige 'opruim formule' of 'verklaring van opschoning', die er toe leidt dat oude contraproductieve – vaak onbewuste – gedachtepatronen hun invloed verliezen en gewist worden.

Ook het stellen van de startvragen, waarmee het afstemmen van op iemand op het universele onbewuste geactiveerd wordt, is na verloop van tijd steeds verder uitgekristalliseerd in een krachtige formule waarvan de betekenis door de veelvuldige toepassing sterk verankerd is geraakt in het morfische kennisveld van Access Consciousness.

Een vijfde realisatie die voor een goed begrip van de werking van Access Consciousness belangrijk is; is dat we met de juiste vragen en met ons afstemmen op het universele onbewuste, toegang hebben tot alle kennis die er is.
Met het stellen van de Access vragen open je deuren en vind je openingen naar nieuwe en andere mogelijkheden, die niet bestonden voordat je die vraag stelde.  Er opent zich een bron van onbewuste kennis en het universum laat het energetisch opkomen. Het geeft je een antwoord of het bied je de mogelijkheid waar je naar op zoek was.

Als jij alle energie, ruimte en bewustzijn bent, die je maar kunt zijn, dan is er niets dat jij niet weet.
En als je begint hier toegang toe te krijgen en in deze kennis binnentreedt, vergroot je jouw scala aan mogelijkheden.

Hoe gaat het nu nog beter worden?

 
 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu