NECEHT EFT-Coach - NECEHT Website

 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

NECEHT EFT-Coach

Cursussen > EFT Opleidingen


Sjef Verbraaken is tevens Course Director bij het Nederlands Centrum voor Energetische Healing Techieken.
In zijn voor de
NECEHT ontwikkelde totale leerlijn, begint de beroepsopleiding EFT met de certificering tot EFT- Coach.
Deze eerste opleiding bestaat uit opeenvolgende modules van elk
2 cursusdagen en is bedoeld voor cursisten die EFT willen leren en de werkvormen willen toepassen bij het helpen van cliënten in hun eigen praktijk of op hun werk.

De leerlijn tot EFT- Coach bestaat uit:

Algemene Basis Module EFT:    Het aanleren van Gary Craigs basistechniek met het verwerven van de achtergronden.                                                          Het leren beheersen van EFT als zelfhulpmiddel met eerste ervaringen en inzichten in de
                                                         
werkingsmechanismen van EFT vanuit de eigen themathiek.
Voortgezette Module EFT A :
  Uitdiepen van de kennis van EFT, het leren werken met anderen en het aanleren van
                                                     
  werkvormen voor o.a. het behandelen van trauma. *
Voortgezette Module EFT B :    
Aanleren en oefenen van speciale methoden in het toepassen van EFT bij specifieke  
                                                        
doelgroepen.
Voortgezette Module EFT C :    
Verdieping van de strategieën voor een meer gestructureerde aanpak van de (complexe)
                                                        
problematiek van de cliënt, casuïstiek van deelnemers, bespiegelingen uit de verplichte
                                                       
literatuur;

Elke module heeft een telkens verdieping gevende opbouw, vanuit een uitgebreid lespakket met praktijkoefeningen.  
Alles is
gericht op het adequaat aanleren van de vereiste vaardigheden en het verkrijgen van vergaand inzicht in de werking van EFT om de verschillende EFT werkwijzen te kunnen toepassen bij cliënten met complexe klachten.
Wij toetsen zowel de theoretische kennis als ook de praktische vaardigheden bij elke module.
De totale
EFT- Coach opleiding kent 56 lesuren plus tenminste 8 mentor-uren en 104 uren zelfwerkzaamheden / opdrachten.

* Ook als je geen certificering voor een EFT beroepspraktijk wilt behalen, ben je van harte welkom om mee te doen.
Je doet - a
ls je toch goed EFT wilt leren voor jezelf (en je gezin/verwanten) - dan  alleen de z.g. EFT Propedeuse. Deze bestaat uit de Algemene Basis Module EFT en de Voortgezette Module A.
De EFT- Propedeuse kent 32 lesuren plus tenminste 4 mentor-uren en 64 uren met zelfwerkzaamheden en opdrachten.

Sjef geeft deze EFT Propedeuse en de aansluitende opleidingsmodules tot EFT- Coach een paar keer per jaar. Dit kan op aanvraag en op verschillende locaties zijn in Nederland.
Het streven is om in de regio noord en in de regio zuid Nederland, elk voorjaar en elk najaar een nieuwe opleiding te starten.

De totale
NECEHT beroepsopleiding EFT kent nog 3 verder professionaliserende certificeringsniveau's, verdeeld over nog 11 cursusdagen.
Hierdoor ontstaan
88 extra studie contact uren met nogmaals 2o mentor-uren en 170 uren met zelfwerkzaamheden en opdrachten.  
Mail mij uw belangstelling voor de
EFT- Coach opleiding of de 'EFT Propedeuse' naar J.M.Verbraaken@upcmail.nl

Klik hieronder op een regio voor de geplande cursusdagen bij jou in de buurt.
Noord Nederland            voorjaar  2017              Noord Nederland           najaar  2017
Zuid Nederland                voorjaar  2017              Zuid Nederland               najaar  2017

De kosten voor de EFT opleiding zijn   
400,--  inclusief 21% BTW per Module.

 
 
  NECEHT  Adres: Kastanjeweg 18 B  1092 CG Amsterdam  020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu